Jan Lannoye

 

 

Een merkwaardige brief uit Peru in 1933

Merkwaardige brieven der Koloniale Loterij

Wat ga je verzenden met Kerstmis ?

Inventaris van de eerste frankeermachinenummers

Study of the Belgian Postage Meter Machines in private use

Wat ga je verzenden met Pasen ? Deel 2

Brieffrankeermachines......Wat voorafging !

Een 2de merkwaardige “adellijke” briefomslag

De sluitzegels – jubileumviering 20 jaar V.B.P.

De Post, de ASLK en de wet van 1 juni 1919

Een merkwaardige Duitse stempelkroon

Een merkwaardige aangetekende “IMPRIMÉ” brief

Wat ga je verzenden met Pasen ? Deel 1

Studie van de Belgische frankeermachines bij de private gebruikers

De vervangfrankeermachines van Frama en Pitney Bowes in dienst bij private gebruikers

"RP" tarief op frankeermachines vanaf de invoering van de Euro

Een merkwaardige "adellijke" briefomslag